سفارش تبلیغ
صبا

چند ثانیه حضور ملایم  

صدای پای خیال مرا به چیدن یک خوشه دقایق

در انحنای آفتاب دستانی کشاند که از حرارت تکلیم

در تب و تاب است هنوز .

 

boloureahsas

 

حضور
تاریخ : جمعه 97/5/26 | 10:47 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |

سجود محبت    

در سایه هایی بی لک

کودک احساسم را به بازی گرفت

در دلم چیزی مثل یک حضور ملایم

فریاد می زند .

 

boloureahsas

 

سایه های بی لک

 

تاریخ : جمعه 97/5/26 | 10:39 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |

 

بی حاصلی

نیمی از مردم جهان افرادی هستند که چیزهای زیادی برای گفتن دارند

اما قادر به بیان آن نیستند

نیمی دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی

همیشه در حال حرف زدن هستند .


رابرت فراست
تاریخ : چهارشنبه 96/4/21 | 10:19 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |

تجربه


تجربه

نامی است که هر کس

بر خطاهای خود می گذارد .


( اسکاروایلد )

 
 

 
تاریخ : سه شنبه 95/5/26 | 9:48 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |

نهراسید

 

از فعالیت های بزرگ نهراسید

چون هر فعالیت بزرگی را می شود

به فعالیت های کوچک تر تقسیم کرد .


 
تاریخ : سه شنبه 95/5/26 | 9:26 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |


  • paper | آسان دی ال | ویستا باکس