سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

من و تو از غبار تجربه ها عبور خواهیم کرد ، 

و تو در سفر تغزل و احساس 

مواظب خوشه های فاصله خواهی بود     .

در مکالمه ئ بیشمار رودهای جهان 

خواهی گفت : اینهمه خبر از باغ بینش و پوست شبنم 

وعده ئ آشنایی ماست با عادت سبز حقیقت... boloureahsas ...
تاریخ : جمعه 99/11/17 | 8:9 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |

دل تنهایی مان

چه خیالی می بافت .

شوق  ، پاورچین به مهمانی شب می آمد .

همرهش سفر ماه در ولگردی تابستان ، 

حرف ما شاید ،

قصه مهتاب بود با دشت گل سرخ ،

قصه ئ ضربان سحر از نفس شبنم و باغچه ،

قصه ئ پاره شدن قایق کاغذی ،

قصه ئ خوشه ئ انگور در دهان گس صبح .

 

... boloureahsas ...
تاریخ : جمعه 99/10/26 | 9:45 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |


حرفهایی از جنس سکوت رادر واژه های پاکی ریخته ام

تا زیبا ترین تبسم ماه

و تعبیرهای عاشقانه ئ اشکال را

به وسعت اندوه زندگی در ترنم موزون حزن

همراه با انعکاس نسیم بنگارد .

هوای حرف دلم اینجا

از کوچه باغ های حکایات عبور خواهد کرد

تا روان بر آب های هدایت ،

ماهیان ترد ثانیه های عاشقی را

با حقیقت شبانه مرور کند .


... boloureahsas ...
تاریخ : جمعه 99/10/26 | 9:7 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |

 

دشت های شقایق را رو به نگاه عاشقم بگشا 

و شبنم های بر جا مانده در بوته ئ نیلوفران مرداب را 

از وزن خواب یک سنجاقک بیرون بکش     .

بر پوست سرانگشتان طبیعت ، منطق نور 

را به پرواز در آور    .

آب را در یک قدمی فواره ئ طراوت

با سخن صبحدمان بیافشان ،

و روی ادراک نفس بنویس ،

عاشقم بمان .


... boloureahsas ...
تاریخ : جمعه 99/10/26 | 8:52 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |

نگاه منتظری دم غروب

نشسته بود روبروی سکوت سبز دشت خیال

و با دلی گرفته وسعت اندوه زندگی را ،

در رگ پنهان شده ئ رنگ دانه های سرخ خورشید تماشا می کرد .

هوای دلش بارانی بود اما ،

خیال پرواز به جوی های چشمانش را نداشت .

همیشه او و ثانیه ها

دوستانی بودند که زیر سایبان خواب می لغزیدند و

از پس یک سفر روح نواز ،

به سمت حیات رنگین کمانی احساس پرواز می کردند .

مسافر خاموش ،

روی سطح خاک و هجرت برگ های مهاجر ،

سرود غمبار تنهایی هایش را

در خواب گیج آب

گم کرده بود .


... boloureahsas ...

 

 
تاریخ : جمعه 99/7/11 | 8:17 عصر | نویسنده : shabnamkhojaste |
  • paper | فال تاروت کبیر بله خیر | رپورتاژ سایت
  • خرید رپرتاژ آگهی | بک لینک فروش